تبلیغات
شاخه نبات - چهره واقع حشرات
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 17 دی 1390 توسط مهدی الفتصاویر پرتره‌های میکروسکوپی از ریزترین حشرات

عکاس-زیست شناسی انگلیسی با به کار گرفتن تکنیکهای عکاسی میکروسکوپی و با استفاده از ابزاری خاص برای حرکت دادن موضوعات عکاسی به اندازه ای محدود، توانسته تصاویر دقیق و واضحی از حشرات بسیار کوچک به ثبت برساند.

 "توماس رک" برای ثبت دقیق ترین تصاویری که تا کنون از حشرات مشاهده شده است، از هر موضوع 687 عکس جداگانه میکروسکوپی به ثبت رسانده و سپس با ترکیب این عکسها با یکدیگر جزئی ترین بخشهای بدن حشراتی مانند مگس یا زنبور را به نمایش گذاشته است.

وی در این پروژه بخشی کوچک از بدن حشره را در زیر میکروسکوپ به تصویر می کشید و سپس با استفاده از ابزاری ویژه که می توانست موضوع را به اندازه یک پانصدم میلیمتر حرکت دهد، تصویری دیگر از بخشی دیگر را ثبت می کرد تا در نهایت 687 عکس از هر موضوع تکمیل می شدند.

وی سپس این تصاویر را بر روی رایانه بارگذاری کرده و قطعات مختلف را به یکدیگر وصل می کرد تا تصویری کامل و یکپارچه به دست بیاید، تصاویری که می توانند حالتهای غریب چهره حشراتی رنگارنگ را به وضوح آشکار کنند.

به گفته وی عکاسی میکروسکوپی می تواند چهره واقعی بسیاری از جانداران و اجسام را به انسانها نشان دهد. با این همه عکاسی با این دقت و ویرایش رایانه ای این عکسها بخش به شدت وقت گیر چنین پروژه هایی هستند:


 

656650_orig.jpg

تصویری از سر یک سوسک، کل بدن این حشره کلا 10 میلیمتر است

 

656649_orig.jpg

سر پر موی یک زنبور معمولی

 

656648_orig.jpg

پرتره حشره ای 3 میلیمتری که در بدن پستاندارن کوچک زندگی می کند، بیشترین بخش بدن این حشره را چشمهای برجسته اش تشکیل می دهد

 

656647_orig.jpg

وضوح این تصاویر میکروسکوپی به اندازه ای بالا است که اجزای تشکیل دهنده چشم این حشره به خوبی آشکار است

 

656646_orig.jpg

سر درخشان و رنگین کمانی یک پشه 2 میلیمتری

 

 656645_orig.jpg

چشمان قرمز مگس میوه

 

656644_orig.jpg

هر یک از این تصاویر ترکیبی از 687 عکس مجزا و میکروسکوپی هستند
طبقه بندی: علمی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS