تبلیغات
شاخه نبات - آیا تا به حال زایمان عقرب را دیده اید؟
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 17 دی 1390 توسط مهدی الفبه تصاویر دقت کنید:پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند
روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند
روز سوم هم خروج بچه ها ادامه داردروز چهارم بچه ها خارج می‌شوند و پراکنده می‌گردند
روز پنجم؛ آخرین روز خروج بچه‌هاست و مادر همچنان پابرجاست
بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان می‌شود،

بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر می‌گردد و درست می‌شود
طبقه بندی: تفریحی،  علمی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS