تبلیغات
شاخه نبات - درست کردن مجسمه با شاخه های درختان
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 17 دی 1390 توسط مهدی الف
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
او سعی می کند رابطه سمبولیک و همزیستی اش

با طبیعت را روی چوب یا برنز احیا کند. او حدود 35

سال تجربه کار مجسمه سازی دارد. مجسمه های

زیادی از او در میان... عشق و علاقه شدید «پل بالیکر» الهام بخش او بود

تا هنری محیطی روی شاخه های درخت خلق کند.


او سعی می کند رابطه سمبولیک و همزیستی اش

با طبیعت را روی چوب یا برنز احیا کند. او حدود 35

سال تجربه کار مجسمه سازی دارد. مجسمه های

زیادی از او در میان اجتماع و در شرکت ها و سازمان

ها وجود دارد.

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups

به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups


به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
 
به جذابترین گروه اینترنتی یاهو ملحق شوید | BestIranGroups
طبقه بندی: تفریحی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS