تبلیغات
شاخه نبات - بسم الله الرحمن الرحیم
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 17 دی 1390 توسط مهدی الف

نظامی گنجوی:

بسم الله الرحمن الرحیم
هست کلید در گنج حکیم

جامی:

بسم الله الرحمن الرحیم هست
صلای سر خوان حکیم

صفی علیشاه:

باب گنج علم خود ذات قدیم
کرد بسم الله الرحمن الرحیم

ایزد گشسب:

باب دل را هست مفتاحی عظیم
اوست بسم الله الرحمن الرحیم

سنایی:

تو در کشتی فکن خود را مپای از بهر تسبیحی

که خود روح القدس گوید به بسم الله مجریها

حافظ:

مده به خاطر نازک ملالت از من زود

که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله

صائب تبریزی:

اگر نه مدّ بسم الله بودی تاج عنوان ها

نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه دیوان ها
طبقه بندی: مذهبی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS