تبلیغات
شاخه نبات - آب
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 17 دی 1390 توسط مهدی الف


کوفه خشکسالی شده بود.
خیلی وقت بود باران نباریده بود.
آمدند پیش حضرت علی.ع.
ایشان فرمودند : به فرزندم حسین بگویید برایتان دعا کند.
آمدند پیش امام حسین.ع.
حضرت دعا کردند و باران بارید.
خوشحال شدند و گفتند : جبران می کنیم...!

.
.
.

شیرخواره اش آب می خواست
جبران کردند ...
طبقه بندی: دینی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS