تبلیغات
شاخه نبات - سایتهای پزشکی ایران و جهان
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ پنجشنبه 4 اسفند 1390 توسط مهدی الف

سایتهای پزشکی ایران و جهان

پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

برای مشاهده سایتهای مرجع پزشكی جهان اینجا را كلیك كنید

 

سایتهای پزشكی ایران

دانشگاههای علوم پزشکی ایران

سازمان نظام پزشکی کشور

سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها

 پرستاران ایران

شرکت آرمان داروی نور  اطلاعات دارویی و قیمت داروهای وارداتی 

فرهنگستان علوم پزشکی کشور

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

معاونت آموزشی و امور دانشگاهی

معاونت دارو و درمان 

معاونت تحقیقات و فن آوری

بسیج همگانی بیمه روستایی ( بهبر)

معاونت سلامت

اداره سلامت دهان ودندان

پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی وزارت بهداشت

جمعیت هلال احمر  

سازمان انتقال خون

انستیتو پاستور ایران

 دانشجویان پزشكی ایران

دانش آموزان ایران

پایگاه اطلاع رسانی سمینارها و همایشهای ایران

فیلمهای كوتاه پزشكی  Medical Movie Clips

انجمن درمانگران ایران

انجمن متخصصین علوم دارویی ایران

مراکز تحقیقاتی پزشکی

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی تبریز    
مركز توسعه شبكه و ارتقاء سلامت    
انجمن  بهداشت محیط ایران    
انستیتو تحقیقاتی سرطان شیراز  
مركز تحقیقات دارو سازی بوعلی مشهد   
 پژوهشكده گیاهان دارویی
        
انحمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
   
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
  
مرکز تحقیقاتی سل و بیماریهای ریوی     
انجمن فیزیولوژی و فارماكولوژی ایران
     
انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
      
انجمن رزیدنت های پزشكی اجتماعی
 در ایران  
جنبه های پزشكی و بهداشتی بیو تروریسم
  
مركز اطلاع رسانی كمیته فرعی - تخصصی بهداشت و درمان كاهش اثرات بلایای طبیعی
  
بنیاد قلب ایران 
برنامه بین المللی كنترل وجلوگیری از بیماریهای قلبی در ایران
  
مركز تحقیقات بیماریهای گوارش و كبد دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
مركز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی كشور دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
مركز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد
آزمایشگاه های رفرانس ایران
مركز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت
مركز تحقبقات بیو تكنولوژی انستیتو پاستور ایران

مركز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر
مركز تحقیقات دندانپزشكی ایران
مركز تحقیقات ناباروری رویان
مركز تحقیقات انستیتو تحقیقات پاستور ایران
مركز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
مركز تحقیقات علوم اعصاب كرمان
مركز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكی تهران
مركز كاشت حلزون شنوایی ایران
مركز تحقیقات هماتولوژی‚انكولوژی و پیوند مغز استخوان
مركز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان
مركز تحقیقات بیماریهای گوارشی و كبد
مركز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
مركز تحقیقات ناباروری و بیوتكنولوژی اوسینا

مركز تحقیقات آموزشی بیماریهای پوست و جذام

مركز ملی تحقیقات علوم پزشكی

سایتهای مرجع پزشکی جهانی

WHOسازمان بهداشت جهانی
http://www.who.int

All Online Medical Resources
http://www.doctorbbs.com/searchall.htm

APOTHE CURE / Medical Search Engines
http://www.apothecure.com/patients/search.html

Clini Web
http://www.cliniweb.com/

Doctor’s Guide / Global edition / Unregistered user
http://www.docguide.com/

Elsevier Science / Your GATEWAY to SCIENCE
http://www.elsevier.com/

Essential Links in Medicine
http://www.el.com/

FDA / U. S. Food and Drug Administration
http://www.fda.gov/

Health A to Z / Your family health site
http://www.healthatoz.com/

Health and Medical Search Engines and Sources
http://www.csgnetwork.com/med.html

Health Gate/ Your gateway to health information
http://www.healthgate.com/

Health on the Net Foundation
http://www.hon.ch/home.html

Health Related Search Engines
http://www.manasota.com/medsearch.html

Health Web / Linking You to the Best in Health Information
http://www.healthweb.org/index.html

Med Explorer
http://www.medexplorer.com/

Med Guide
http://www.medguide.net/

Med Mark: Medical Bookmarks / Medical Resources by Specialty
http://www.medmark.org/

Med Nets / Research Engines /search by specially medical channels
http://www.internets.com/mednets/smedlink.htm

Med Site / The physician’s home on the internet
http://www.medsite.com/

Med Support FSF International
http://medsupport.org/funnav3.htm

Med Web
http://www.medweb.emory.edu/medweb

Med World: MEDBOT Searching Tool / Super Search
http://www.med.stanford.edu/medworld/medbot

Medical Data Search Engines
http://www.physicianswebsites.com/medical-searchengines.htm

Medical Online
http://www.medicalonline.com/

Medical Search Engines
http://bagel.aecom.yu.edu/medwebs.htm

Medical Search Engines
http://www.glenlib.demon.co.uk/medsearch.htm

Medical Search Engines
http://www.aviationmedicine.com/medsearcheng.htm

Medical Search Engines
http://www.vphoward.com/medsearch.htm

Medical Search Engines
http://www.aviationmedicine.com/medsearcheng.htm

Medical World Search
http://www.mwsearch.com/

Medicine Net
http://www.medicinenet.com/

Medline Plus / Health Information
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

Medsite ISI “ Journal Tracker
http://www.journaltracker.com/

National Institutes of Health
http://www.nih.gov/

National Institutes of Health / Institutes and Offices
http://www.nih.gov/icd

National Library of Medicine / Internet Grateful Med
http://igm.nlm.nih.gov/

NCBI / National Center Biotechnology Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

NLM / National Library of Medicine
http://www.nlm.nih.gov/

Onco Link / University of Pennsylvania Cancer Center
http://www.oncolink.upenn.edu/

Organizing Medical Networked Information
http://www.omni.ac.uk/

Quest Finder
http://www.questfinder.com/

Selected Internet Resources in Biomedicine
http://www.med.yale.edu/library/sir

The BMA Library Online
http://library.bma.org.uk/

Yanoor
http://www.yanoor.com/

کتابخانه الکترونیکی دانشگاه پزشکی کالیفرنیای جنوبی
http://www.usc.edu/hsc/nml/e-resources/index.html

 

http://www.irteb.com منبع

 
طبقه بندی: پزشکی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS