تبلیغات
شاخه نبات - ای کاش مسئولین هم میخواندند.
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ شنبه 1 بهمن 1390 توسط مهدی الف

بسم اللهبرخی واقعا خواب هستند یا خود را به خواب زده اند؟!


خدایا مرا ببخش تا شاید برخی به خود بیایند!!!


پروردگارا! ببخش مرا كه از تمسخر دیگران لذت بردم.

پروردگارا!ببخش مرا که برای بدست اوردن قدرت از هیچ خیانتی فروگذار نبودم.

پروردگارا! ببخش مرا كه براى رسوا كردن دیگران تلاش كردم.

پروردگارا! ببخش مرا كه نمازم، وقت یافتن گمشده‏ هاى من است.

پروردگارا! ببخش مرا كه نادانى دیگران را به رُخِشان كشیدم.


پروردگارا! ببخش مرا كه براى همه گردن كشیدم، به غیر از خودم.


پروردگارا! ببخش مرا كه دیگران را وادار به معذرت خواهى كردم.

پروردگارا! ببخش مرا كه همه ‏اش دعا كردم خدایا! مرا از شر خلق دور بدار و یك بار نگفتم: خلقت را از شر من دور دار.

پروردگارا! ببخش مرا كه فكر و دلم از تو عزلت گزید و از گناه نه.


پروردگارا! ببخش مرا كه هر چه با من مدارا كردى، من بر تو خیره‏ سرى كردم.  


پروردگارا! ببخش مرا كه آن قدر كه حسرت نداشته‏ هایم را خوردم، شاكر داشته‏ هایم نبودم.

پروردگارا! ببخش مرا كه آن قدر كه بر بی ‏منزلى و بیکارى و ... گریستم، بر غم فراق از تو گریه نكردم.

پروردگارا! ببخش مرا كه آن قدر كه به فكر زیبایى ظاهر و مد لباس و ... بودم، به فكر زیبایى و طهارت باطنم نبودم.


پروردگارا! ببخش مرا كه بارها و بارها به دنبال جنازه این و آن رفتم و فقط با یك «اِ اِ»

گفتن، از كنارش گذشتم و هنوز باورم نیست كه من هم رفتنى هستم.


پروردگارا! ببخش مرا كه با رفتار زشتم، دیگران را به دین بدبین كردم.


پروردگارا! ببخش مرا كه در مجادله با این و آن فهمیدم كه حق با من نیست؛ ولى به رو نیاوردم.

پروردگارا! ببخش مرا كه براى نظرات دیگران، آنگونه كه حق‏شان بود، ارزش قائل نشدم.

پروردگارا! ببخش مرا كه با پرسش‏هاى مشكل از استادانم، خود را در چشم دیگران بزرگ جلوه دادم و استادانم را تحقیر كردم.

پروردگارا! ببخش مرا كه موقع تعریف و تمجید دیگران، باورم شد كه راستى راستى كسى هستم!

پروردگارا! ببخش مرا كه تاب شنیدن تعریف از دیگران را نداشتم!

پروردگارا! ببخش مرا كه اگر 1000 تومانم گم شد، غصه‏ دار شدم؛ ولى نمازم قضا شد و، آن قدر غصه نخوردم.

پروردگارا! ببخش مرا كه توان حل مشكل دیگران را داشتم؛ ولى سكوت كردم و گفتم دردسر نمی خواهم.

پروردگارا! ببخش مرا كه واله و شیداى مخلوقاتت شدم و خالقیّتت را از یاد بردم.پروردگارا! ببخش مرا كه آن قدر كه غصه دنیایم را خوردم، غصه آخرتم را نخوردم.


پروردگارا! ببخش مرا كه مدام دروغ گفتم و توجیه كردم كه دروغ مصلحتى بود.


پروردگارا! ببخش مرا كه خود را به خواب زدم تا از انجام كارى كه وظیفه‏ ام بود، شانه خالى كنم.

پروردگارا! ببخش مرا كه با دروغ‏هاى مكرر خود، زشتى دروغ را در ذهن فرزندم از بین بردم.


پروردگارا! ببخش مرا كه آن قدر كه اهل حرف بودم، اهل عمل نبودم.


پروردگارا ...


                     پروردگارا!!! می‎بخشی مرا ؟؟؟؟


امام علی علیه السلام:

دروغ می گوید کسی که ادعای ایمان میکند در حالیکه به خاطر فریب آرزو ها و سرگرمی های باطل،دلباخته ی دنیا شده است.

باکری جان!این روز ها بهتر میفهمم که چرا رفتی!،این روزها بهتر میفهمم که این دنیای فریبنده چرا نتوانست تو را فریب دهد!،باکری جان این روزها بهتر میفهمم که واقعا این دنیا سرای ماندن نیست،آلوده است،ریه هایم پر شده اند از غبار این دنیا،دیگر نمیتوانم نفس بکشم،امام خمینی گفته بود،جنگ نعمت است،تا به امروز تفاوت نعمت و نقمت را نمیدانستم،امروز وقتی ثانیه شماری میکنم تا به شما بپیوندم،بهتر میفهمم که چرا جنگ یک نعمت بود!!!...
أللهم ارزقنا شهادة فی سبیلک

http://shahidekhoy.blogfa.com
طبقه بندی: تلنگر،  اجتماعی،  دینی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS