تبلیغات
شاخه نبات - سیب
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ پنجشنبه 22 دی 1390 توسط مهدی الف

تو به من خندیدی
 و نمی دانستی
 من به چه دلهره از باغچه همسایه
 سیب را دزدیم
 باغبان از پی من تند دوید
 سیب را دست تو دید
 غضب آلوده به من کرد نگاه
سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
 و تو رفتی و هنوز
 سالهاست که در گوش من آرام آرام
 خش خش گام تو تکرار کنان
 می دهد آزارم
 و من اندیشه کنان غرق این پندارم
 که چرا
 خانه کوچک ما سیب نداشت
طبقه بندی: شعر و ادبیات، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS