تبلیغات
شاخه نبات - ترویج شراب خواری
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ چهارشنبه 21 دی 1390 توسط مهدی الف

برنامه "بفرمائید شام" بدون شراب نمی شه

برنامه "بفرمایید شام" که با رویکرد ترویج فرهنگ شراب و شراب خواری از شبکه من وتو در حال پخش است آن چنان علنی و افراطی دست به این کار زده است که بالاخره با اعتراض بینندگان شبکه مواجه شد.

بینندگان برنامه "بفرمایید شام" در پیامی که به برنامه جواب ارسال کرده اند خواستار تغییر رویکرد برنامه "بفرمایید شام" از این کار شده اند.

بینندگان در این پیام که از شبکه نیز پخش شد استفاده از شراب در برنامه "بفرمایید شام" را امری غیر عادی و بیش از اندازه خواندند و این کار را مغایر با فرهنگ ملی مذهبی ایرانیان دانسته و خواستار تغییر رویکرد دست اندرکاران این برنامه و عدم استفاده از مشروبات الکلی شدند.

پس از پخش این پیام از برنامه جواب، تهیه کننده برنامه "بفرمایید شام" در پاسخ به این اعتراض استفاده از شراب در برنامه را امری عادی خوانده و شراب را به عنوان وسیله پذیرایی معمولی برای خانواده ها معرفی کرد و جلوگیری از مصرف شراب در این برنامه را غیر ممکن دانست!!

شایان ذکر است از آنجایی که دولت انگلیس بودجه شبکه من وتو را تامین می کند، پیاده کردن اهداف این دولت توسط مسئولان شبکه من وتو امری طبیعی است و لذا با توجه به کینه دیرینه دولت انگلیس نسبت به ایران ترویج شراب خواری در میان خانواده های مسلمان ایرانی و شکست قبح این حرام بزرگ که مضرات بی شماری هم برای جوامع دارد مساله عجیبی نیست.

http://yaaaali.blogfa.com/
طبقه بندی: مذهبی،  تلنگر، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS