تبلیغات
شاخه نبات - یك كشف عادی ولی شگفت انگیز( سجده برخاک بسمت کعبه با امواج الکترومغناطیس مرتبط است
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

آیا سجده برخاک بسمت کعبه با امواج الکترومغناطیس مرتبط است؟

وبلاگ بازیران BAZIRAN.BLOGFA.COMوبلاگ بازیران BAZIRAN.BLOGFA.COM


وبلاگ بازیران


وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM


وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COMوبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

معلوم نیست منظور از مرکز زمین چیست. شاید اصل آن قرار گرفتن در جهت میدان مغناطیسی زمین باشد. بهر حال باید اصل مطلب را یافت و آنرا بررسی نمود.

وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

وبلاگ بازیران  BAZIRAN.BLOGFA.COM

 منبع www.cloob.com/club/article/show/clubname/golbaran /articleid/3553030


طبقه بندی: علمی،  مذهبی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS