تبلیغات
شاخه نبات - ذکر شریف المعز
پروردگارا کمتر از آنم که نامت بر زبان جاری کنم

نگارش در تاریخ یکشنبه 18 دی 1390 توسط مهدی الف

این اسم شریف  در لغت به معنای پیروزی دهنده و غیر قابل شکست و در معنای تحقیق و کاربرد به معنای عزت دهنده به همان معنا که خودمان به کار میبریم است
این اسم شریف اسمی است که انبیاء  واولیاءبه برکت آن بر ظالمان ظفر یافته اند
کسی که می خواهد از محتوای این اسم بر خوردار شود و اثر کامل آن را لمس کند باید مخلوقات خدای متعال را عزیز بدارد که در این صورت حضرت عزت نیز او را در دنیا و آخرت عزیز خواهد داشت
و باید این کار او به تذکر لسانی به لفظ ذکر شریف و تذکر قلبی به معنای آن همراه باشد
از آثار خاص این ذکر این است که اگر کسی شبهای جمعه و دوشنبه میان نماز مغرب و عشاءاین ذکر را 141بار بخواند خدای متعال به او در بین خلائق عزت و هیبت زیادی عطا خواهد کرد

http://ganjinah.mihanblog.com/post/111
طبقه بندی: مذهبی،  دینی، 

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS